Sexualita v křesťanství (1/4)

O videu

Uvědomujeme si, do jaké hloubky je naše sexualita ovlivněna starým paradigmatem svaté církve? O archetypech Panny Marie, Máří Magdalény a panenských bohyních s kulturoložkou a hebraistkou Terezií Dubinovou. více

Terezie Dubinová Lektorka, autorka knih, astroterapeutka
O videu

Nahlédněme do temných stránek živočišnosti, extáze, smrti a křesťanství:

– Proč došlo k roztržení sexuality a spirituality?

– Co obnášela patriarchální kultura judaismu a křesťanství?

– Živočišná sexualita jako nevědomý stín křesťanské společnosti.

– Historická postava Ježíše a jeho tělesná přirozenost.

– Skutečná duchovní hodnota celibátu.

– Posvátnost manželství a mravní čistota.

– Co vyznačuje archetyp panenství a panenské bohyně?

– Panna Marie a Neposkvrněné početí.

– Spirituální mýty a jejich kořeny.

– Asketismus, mučednictví a extatická smrt.

– Náhled církve na mužskou homosexualitu.

– Jaké jsou doprovodné jevy celibátu?

– Archetyp Máří Magdalény jako temné strany ženství.

– Symbol hadí síly a posvátná sexualita.

– Jak může vědomé milování léčit svět?