Terezie Dubinová

Lektorka, autorka knih, astroterapeutka
O mentorovi

Vystudovala kulturologii a hebraistiku na FF UK Praha, absolvovala kurs moderní hebrejštiny na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Do Izraele stále často jezdí.
V roce 2007 obhájila disertaci na téma „Ženský prvek v interpretaci hebrejských biblických a pobiblických komentářů“, ve které studovala a srovnávala tradiční starověké a středověké rabínské komentáře a současné feministické komentáře biblických příběhů ženských hrdinek. Knižní podobu disertace vydalo pod názvem „Ženy v Bibli, ženy dnes“ Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze (2008).
S kolegou historikem a archivářem Pavlem Jakubcem napsali knihu „Židé na Turnovsku“ (2010). O rok později připravila on-line knihu „Jak učit o holokaustu“ pro pedagogy, studenty i veřejnost (2011).
Od ledna 2012 je na „volné noze“, nabízí přednášky a semináře z oblastí židovství (hebraistika, judaistika, Izrael, židovský feminismus) a ženské spirituality.
Od ledna 2013 nabízí také astroterapii v centru Duhová medicína v Jičíně ( https://www.duhovamedicina.cz ) a po domluvě i na jiných místech Čech a Moravy.
V roce 2013 jí vyšla kniha „Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti“, beznadějně vyprodaná kniha vyšla ve druhém vydání v nakladatelství Zlatý květ roku 2018. V roce 2016 jí vyšla kniha rozhovorů s kolegou a přítelem, signatářem Charty 77, bývalým vězeňským kaplanem a římskokatolickým farářem „Kniha, která může být: Svoboda jít s Bohem. Rozhovory s Josefem Kordíkem“.
S rodinou žije v Jičíně.

Články mentora