Láska (2/2)

O videu

S jemností a citlivostí zkoumáme, jak láska ovlivňuje sexualitu a sexualita lásku. MUDr. Pavel Špatenka se dotýká témat vztahu k sobě a ostatním.

MUDr. Pavel Špatenka Doktor medicíny
O videu

S jemností a citlivostí zkoumáme, jak láska ovlivňuje sexualitu a sexualita lásku. MUDr. Pavel Špatenka se dotýká témat vztahu k sobě a ostatním:

– v čem spočívá bezpodmínečné přijetí a jak se od těchto podmínek odpoutat,

– rané dětství jako základ citovosti a vztahovosti,

– proč jsme závislí na přijetí svým blízkým okolím,

– rozpor individuality a kolektivismu,

– co hledat ve vztahu „miluju X zabiju“,

– v čem spočívá rozdíl mezi láskou, vášní a samotnou touhou,

– vědomá láska versus narcismus,

– jak zranění a komplexy zasahují do sexuálního života,

– proč si nastavit vnitřní hodnotu,

– platonická láska jako nejvyšší forma citu?