Patrik Balint

Regresní terapeut a couch
O mentorovi

(*1974)
softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe a STU Bratislave
Regresná terapia pod vedením Andreja Dragomireckého 1998-2002
dlhodobý výcvik v koučovaní pod vedením Petra Růžičky 2018-2019
profesionalizácia v Regresnej terapii od roku 2000
vedenie seminárov a kurzov Regresnej terapie na Slovensku a v zahraničí
vedenie seminárov a kurzov Terapie orientovanej na prítomnosť, ktorá je nekauzálnou terapiou a vychádza z dlhoročnej praxe Regresnej terapie
Prenatálna terapia, Vzťahová terapia, Osobostná vzťahová terapia, Archetypálna vzťahová terapia
terapia Profiling používaná hlavne na autoterapeutické účely
ďalšia špecializácia – Psychická príprava na pôrod a materstvo, Numerológia
koučovanie firiem
koučovanie športovcov, manažérov a klietov
koučovanie v relácii Reštart na JOJ www.joj.sk/restart

Články mentora